Minitenis do škol 2015

Sdružení Sport a věda pořádá s podporou Olomouckého kraje a Města Prostějov

MINITENISOVÝ TURNAJ ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE A PROSTĚJOVSKÉHO OKRESU

 

Místo turnaje: Agrofert Aréna Prostějov, Za Kosteleckou ul. 49, 796 01 Prostějov
Termín konání: 24. 6. 2015

  Olomoucký kraj | www.kr-olomoucky.cz
Tenis – sport pro zdraví

Kategorie:
Tříčlenná smíšená družstva (hoši i dívky) dětí ze 4. tříd a nižších přihlašuje statutární zástupce školy, bez potvrzení školy nebude družstvo přijato. Členové družstev nesmějí být registrovanými hráči v rámci ČTS. V přihlášce je nutno uvést pořadí hráčů (1. -3.), je možno uvést jednoho náhradníka. Vedoucí družstva bude současně vykonávat funkci rozhodčího při zápasech svého družstva.

Časový program:
Příjezd do 8,45 h do Agrofert Arény v Prostějově, prezentace družstev v atriu před centrálním kurtem, v 9 h zahájení turnaje, předpokládané ukončení do 15h.

Strava:
V průběhu turnaje bude zajištěno bezplatné občerstvení pro 4 hráče a 1 pedagogický doprovod.

Herní systém:
Hraje se podle oficiálních pravidel minitenisu, na jeden nebo dva vítězné sety (podle počtu přihlášených družstev). Tříčlenné družstvo sehraje proti každému soupeři 3 zápasy tj. první hráč s prvním hráčem soupeře, druhý hráč s druhým hráčem soupeře, třetí hráč s třetím hráčem soupeře), celkový výsledek je tedy 3:0 nebo 2:1. Hraje se na dvě vítězné sady do 10 bodů. Hraje se ve skupinách, další pokračování bude upřesněno podle počtu účastníků.

Míče:
Sítě a míče zajistí pořadatelé ve spolupráci s AMER Sports CR

Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu turnaje pedagogičtí pracovníci příslušné školy.

Organizační výbor
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
ředitel turnaje

Ing. Petr Šafránek
hlavní rozhodčí

Partneři semináře
Olomoucký kraj
Město Prostějov
TK Plus Prostějov
Amer Sports ČR

Kontaktní adresa
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
telefon: +420 777 678 970
email: zhanel@zhanel.cz