18. mezinárodní sympozium

Sport a věda, o.s. a Český tenisový svaz pořádají ve spolupráci s Městem Prostějov, Olomouckým krajem a TK Plus Prostějov pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

18. mezinárodní sympozium Sport a věda (Aplikace vědeckých poznatků v tenise)


Hlavní přednášející: Louis Cayer (Kanada & Velká Británie)
• lektor ITF (překlad zajištěn), životopis (PDF)

Datum konání: 24. – 25. 10. 2013
Místo konání: Areál národního tenisového centra MORAVA, Hotel Tennis Club, Prostějov

V případě zájmu se můžete na sympozium přihlásit vyplněním elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Průběh sympozia
ČTVRTEK 24. 10. 2013
Příjezd do 9:00, prezentace a ubytování v recepci hotelu Tennis Club
9:30 Slavnostní zahájení
9:30 – 12:30 Dopolední program: LOUIS CAYER – TECHNIQUE: The effectivness of technique (Technika: účinnost techniky)
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 17:00 Odpolední program: LOUIS CAYER – TECHNIQUE: A kinaesthetic approach to coaching technique (Technika: Kinestetický přístup k trénování techniky)
17:00 – 18:00 Diskuzní hodinka k tématům
18:30 – ∞ Večeře a společenský večer (bazén, sauna, bowling, degustace vín)

PÁTEK 25. 10. 2013
Kondice v tenisu, volejbalu a basketbalu
9:00 – 13:00 Dopolední program: LOUIS CAYER – Integrated approach to coaching, Anticipation: Total and partial anticipation (Integrovaný přístup k trénování, Anticipace: úplná a dílčí)
Diskuzní hodinka
13:00 – 14:00 Oběd
Po 14 hodině ukončení semináře a odjezd účastníků.

Pokyny k vyplnění přihlášky (do 21. 10. 2013)
Zvolte variantu poplatku za ubytování, stravu a účast na sympoziu (varianty A, B, C, D, E nebo jejich kombinaci).
Zaplaťte bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet u Komerční banky a.s.:
číslo účtu: 43-1920190227
kód banky: 0100
variabilní symbol: 242510
datum splatnosti: 21. 10. 2013
Doklad o zaplacení předložte u prezentace.

Varianty
Varianta A (pro ty, co si to chtějí opět užít):
Kompletní účast na sympoziu (2 dny) = 2400 Kč (účastnický poplatek, 3x strava, 1x ubytování se snídaní, večerní program včetně rautu a ochutnávky vín 24. 10. 2013).
Varianta B
Účast na sympoziu 1 den (24. 10. nebo 25. 10., nutno uvést) a 1x strava = 850 Kč (bez noclehu).
Varianta C
Samostatný poplatek za účast na sympoziu: jeden den = 700 Kč, za dva dny = 1200 Kč (poplatek bez stravy a ubytování).
Varianta D
Nocleh bez stravy za 1 osobu a noc na dvoulůžkovém pokoji = 650 Kč (dotovaná cena).
Varianta E
Raut a ochutnávka vín = 300 Kč (u varianty A je zahrnuto v ceně).

Čestný výbor
Jan Kocourek, náměstek MŠMT
Ing. Ivo Kaderka, CSc., prezident ČTS
PhDr. Miroslav Černošek, jednatel společnosti TK Plus
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS

Partneři
MŠMT ČR
Český tenisový svaz Praha
TK Plus Prostějov
Open Wine
Hotel Tennis Club Prostějov
i-tenis.cz – Odborný tenisový internetový obchod

Organizační výbor
Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda metodické komise ČTS
Mgr. Jaroslav Balaš, sportovní ředitel ČTS
Mgr. Michael Žáček, TK Plus Prostějov

Pozn. Pořadatelé upozorňují na možné drobné úpravy programu v závislosti na časových možnostech.