Konzultační hodiny

Konzultační hodiny slouží frekventantům kurzů i jiným pracovníkům škol a školských zařízení Olomouckého kraje k věcné diskusi o tématech týkajících se 8. vzdělávacích modulů vytvořených při projektu CZ.1.07/1.3.13/01.0049 „Prohlubování znalostí vyučujících tělesné výchovy na základních, středních školách a ŠMVZP Olomouckého kraje a zavádění nových poznatků do výuky v kontextu moderních trendů v tradičních zemích Evropské unie“, které jsou aktivně umístěny na webových stránkách Sdružení Sport a věda www.sportaveda.cz.

Konzultační hodiny: každé první úterý v měsíci školního roku 14 – 16h.